Zákon na bytovou krizi

08.05.2023

Až 165 tisíc lidí přežívá na ubytovnách, v azylových domech, nevhodných bytech či dokonce na ulici. Z tohoto počtu je přibližně 50 tisíc dětí. Dalších až 300 tisíc lidí je ohroženo ztrátou bydlení – přitom mít domov znamená žít v bezpečí. Pomoct má chystaný zákon o podpoře bydlení.

Některým domácnostem nechce pronajmout byt nikdo jiný než obchodníci s chudobou. Dochází potom ke vzniku či rozšiřování ghett a extrémnímu zatížení některých obcí. Přitom příspěvek na bydlení, který by mohl řadě z těchto domácností pomoci, čerpá jen 30 % z oprávněných domácností.

Tyto problémy bude řešit zákon o podpoře bydlení, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a který stojí na třech klíčových pilířích. Počítá například se vznikem kontaktních míst pro bydlení na obcích. V České republice již fungují zkušebně v deseti městech. V plánu je rozšířit tato poradenská místa do všech obcí s rozšířenou působností. Tato pracoviště budou takovým kontaktním místem, kde lidem nabídnou účinnou pomoc, poradí jim a také posoudí jejich bytovou nouzi.

Druhým pilířem je systém garancí pro obce a soukromé majitele, aby zvýšili nabídku nájemních bytů i pro lidi, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení. V plánu je rovněž kompenzace obcím za volitelné využití obecních bytů v systému. Posledním nástrojem se stane asistence v bydlení nebo také podpora nájemníků v bytech, aby o něj nepřišli. Tento zákon by měl přinést nejen prevenci a snížení počtu lidí v bytové nouzi, ale také rozšíření cenově dostupného bydlení v obcích a pravidelné mapování bytové nouze. Napomůže také zvýšení využívání příspěvku na bydlení, zpomalení nárůstu počtu dětí ve státní péči, nabídnutí alternativ pro oběti domácího násilí a snížení počtu dětí znevýhodněných ve vzdělávání kvůli bytové nouzi.

Na toto téma jsem se také rozhodla uspořádat seminář, který proběhne 29. května od 17.00 hodin v poslanecké kanceláři v Českých Budějovicích, kterou najdete v historickém domě U Hájíčků v centru města. Všichni jste na něj srdečně zváni! Oproti původnímu programu se mi navíc podařilo získat jako další přednášející zástupce Ministerstva pro místní rozvoj  Sabinu Ludvíkovou, která vám dokáže odpovědět na konkrétní otázky ve vztahu k tématu semináře a podrobně se orientuje ve vypsaných a připravovaných dotačních titulech MMR.