Vyšší příspěvek na péči

02.04.2024

Zvýšení podpory na péči v domácím prostředí postupuje legislativním procesem. V březnu prošlo ve Sněmovně druhým čtením.

"K navýšení dojde od července u druhého, třetího a čtvrtého stupně s tím, že na nejvyšší příspěvek dosáhnou osoby ve čtvrtém stupni, které jsou na péči zcela závislé," uvedla poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková.