Úspěšné částečné úvazky

15.02.2024

Za poslední rok využilo slevu na pojistném celkem 123 644 zaměstnanců pracujících na částečný úvazek. Tato podpora pomáhá zpružnit český trh práce. Pro zaměstnance je částečný úvazek výhodnější než dříve hojně využívané DPČ. Zavedení slevy přispělo ke vzniku 22,6 tisíc úvazků.