Slibuji věrnost ČR

24.10.2022

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Lišova a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

 Dnes jsem složila tento slib a stala se oficiálně zastupitelkou. Lišov povedeme další volební období. Jsem si jistá, že ještě lépe než doposud. Osobně se budu snažit o to, aby tomu tak bylo. Vaše Pivoňka Vaňková.