Školy čeká letos velká výzva

06.09.2021

Žáci kvůli pandemii přišli o roky výuky. Podle výzkumů jsou vlivem uzavřených škol a následné on-line výuky pozadu s učivem tisíce žáků a ne všichni současné tempo zvládnou. Budou potřebovat pomoct. Nejen oni, ale i učitelé.

"Založila jsem iniciativu Pivoňka, která řeší problémy jihočeských rodin a s tím souvisí i vzdělávání dětí. Podle našich signálů mají potíže s učivem také žáci na jihočeských školách. Zatím to vypadá, že jde o velký problém. Jsme v kontaktu s učiteli, rodiči i zřizovateli a snažíme se najít efektivní řešení. Chtěli bychom, aby ředitelé škol uzpůsobili školní rok situaci, ve které jsme. Snažíme se přesvědčit zřizovatele, aby školy zkusily tzv. peer program, při kterém starší žáci pomáhají těm mladším. Takto to funguje skvěle na malotřídkách, kdy ti starší se starají o mladší. Pokusíme se přesvědčit neziskové organizace a studenty pedagogických fakult, aby šli dobrovolně do škol a pomáhali zde. Iniciativa Pivoňka je připravena vše koordinovat. Nebudeme totiž čekat na vládu, až přijde, opět pozdě, s jejím řešením," vysvětlila dvojka za STAN na společné kandidátce Pavla Pivoňka Vaňková, zakladatelka iniciativy Pivoňka.

Školství potřebuje změnu

Jako bývalá pedagožka i jako koordinátorka pomoci jihočeským rodinám má k vzdělávání dětí velmi blízko, a proto je garantkou školství společné kandidátky STAN a Pirátů. "Školství potřebuje změnu. Na tom se všichni shodneme. Z vlastní praxe vím, že je potřeba ulehčit učitelům od zbytečného papírování, aby měli více prostoru k dalšímu rozvoji a byli na svoje učitelské povolání řádně pyšní. Chci školy nezatížené byrokracií," uvedla jednu hlavních priorit programu Pivoňka Vaňková, která je úspěšnou komunální političkou z Lišova na Českobudějovicku. Zkušeností má jak z veřejné, tak i státní správy. Aktuálně pracuje jako vedoucí odboru vnitřních věcí na Městském úřadě v Lišově.

Modernizace i digitalizace

Školy podle Pivoňky Vaňkové musejí odpovídat 21. století. Ať už způsobem výuky, tak i prostory, ve kterých se žáci učí. "Každé třetí dítě chodí do školy nerado, a to je špatně. Výuku zatraktivníme, zmodernizujeme obsah a zahájíme konečně potřebnou digitalizaci českého školství," představila další body programu Pivoňka Vaňková, matka tří dětí. Tam, kde školy chybí, musí vzniknout. Dostupné vzdělání je jednou z priorit.

Iniciativa Pivoňka

Pavla Pivoňka Vaňková se věnuje lidem i po práci. Založila iniciativu Pivoňka, která pomáhá jihočeským rodinám žít lépe. Pořádá sbírky například na pomoc dětí z dětských domovů či azylových center. Organizuje akce pro děti tak, aby co nejvíce času trávily venku v přírodě. Dostává je tak od tabletů, počítačů a mobilů. Učí je sportovat, chránit přírodu a samostatnosti. V neposlední řadě chrání rodiny tak, aby se do problémů nedostávaly.