Seminář už v pondělí 29. května i se zástupcem MMR

26.05.2023

Až 165 tisíc lidí přežívá na ubytovnách, v azylových domech, nevhodných bytech či dokonce na ulici. Z tohoto počtu je přibližně 50 tisíc dětí. Dalších až 300 tisíc lidí je ohroženo ztrátou bydlení – přitom mít domov znamená žít v bezpečí. Pomoct má chystaný zákon o podpoře bydlení.

Na toto téma jsem se také rozhodla uspořádat seminář, který proběhne 29. května od 17.00 hodin v poslanecké kanceláři v Českých Budějovicích, kterou najdete v historickém domě U Hájíčků v centru města. Všichni jste na něj srdečně zváni! Oproti původnímu programu se mi navíc podařilo získat jako další přednášející zástupce Ministerstva pro místní rozvoj Sabinu Ludvíkovou, která vám dokáže odpovědět na konkrétní otázky ve vztahu k tématu semináře a podrobně se orientuje ve vypsaných a připravovaných dotačních titulech MMR.