První zákony schváleny

01.12.2021

Hodiny do schválení prvních zákonů v tomto volebním období. V rámci tzv. legislativní nouze kvůli pandemii Covid - 19 budeme nejprve projednávat na sociálním výboru a poté ve Sněmovně schvalovat mimo jiné zavedení denního příspěvku ve výši 370,- Kč k nemocenské, pokud se zaměstnanec ocitne v karanténě nebo nucené izolaci.

A dále se z původních 60% zvýší ošetřovné znovu na 80% denního vyměřovacího základu a to po celou dobu uzavření školy, nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření, resp. dobu trvání karantény. Potvrzení školy o uzavření bude možno nahradit čestným prohlášením . Na náš koaliční návrh se pak budou moci o děti starat nejen lidé žijící v domácnosti, ale i přímí příbuzní.