Podporuji Vyšobrodsko a jeho nominaci

01.07.2022

Vyšebrodsko aspiruje na prestižní turistické označení Evropské dědictví (European Heritage Label), které by získalo v rámci mezinárodní sítě cisterciáckých míst CISTERSCAPES. Připravilo proto do prostor českobudějovického Krajského úřadu výstavu při příležitosti zahájení předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. O zápis požádala Marta Krejčíčková ze spolku MAS Rozkvět, z.s. Tleskám. Krajina cisterciáckých klášterů má totiž v celé Evropě jednotné rysy, které jsou viditelné doposud. Jižní Čechy mají navíc to štěstí, že cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě je doposud funkční a současně je v maximální možné míře otevřen návštěvnické veřejnosti. Kulturní klášterní krajinu tvoří přitom nejen přírodní region blízký hranicím s Rakouskem, ale zasahuje mnohem dále do kraje. Její součástí jsou třeba Hořice na Šumavě a některé lokace na Českobudějovicku, Českokrumlovsku a Kaplicku. V této krajině nacházíme doposud funkční rybniční soustavy, ovocné sady i další krajinotvorné prvky a drobné sakrální stavby. Projekt budu rozhodně i nadále podporovat a jsem si jistá, že Vyšebrodsko nakonec prestižní ocenění získá.