Podporuji projekt soudního sociálního pracovníka

19.09.2022

Devět okresních soudů po celé České republice pilotně zkouší novou pozici soudního sociálního pracovníka, jehož cílem je podpora zranitelných osob a zlepšení jejich přístupu ke spravedlnosti. Tzv. forenzní sociální pracovník koordinuje potřeby a komunikaci mezi soudem a dalšími zapojenými osobami a pomáhá tyto osoby navázat na další vhodné podpůrné služby.

"Na pokyn soudce vede tento pracovník pohovor s dětmi, svolává OSPOD, jedná s rodiči, pracuje na rodičovských plánech. Náplní práce také například je, aby dítě, které se najednou ocitne před soudem, navíc v cizím prostředí, všemu rozumělo a nebálo se," sdělila místopředsedkyně sociálního výboru Parlamentu ČR Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

Do testování jsou zapojeny např. okresní soudy v Jeseníku, Kroměříži, Šumperku, Novém Jičíně nebo Praze 8. Projekt realizuje Justiční akademie. V letošním roce také dojde k vytvoření manuálu této pracovní pozice.

"Inspirovali jsme se v zahraničí, v USA a zejména pak ve Velké Británii, kde toto propojení autority soudu a konkrétní intervence v určité sociální oblasti je velmi efektivní," upozornila vedoucí projektu Jana Zapletalová z Justiční akademie

"Testování ukázalo, že soudní sociální pracovník je potřebný. Soudní jednání jsou rychlejší, pro děti přátelštější a prokazatelně dochází k dohodám či mimosoudním řešením. Navíc tento pracovník není nápomocný pouze dětem, ale i dalším zranitelným osobám, jako jsou třeba senioři, lidé s duševním onemocněním nebo oběti trestných činů," dodala poslankyně Pivoňka Vaňková, podle níž by bylo užitečné rozšířit působení sociálních pracovníků i na dalších soudech.

Důležité je, že další postup bude vycházet z poznatků dosavadní praxe. "Podporujeme vznik intervenčních programů, které budou moci soudy využít a přispět tak k efektivnějšímu řešení sporů," dodává náměstek Ministerstva spravedlnosti Karel Dvořák (STAN).