Podpora autistům

20.04.2023

Na začátku dubna jsem se zúčastnila slavnostního otevření nového Integrační centrum Sasov v Praze Vršovicích, které pomáhá lidem s autismem. Sídlí v nádherných prostorách, které zrekonstruovala MČ Praha 10. Funguje tu dětská skupina Sasováček, cvičná kavárna Domácí kavárna s dvojí výjimečností a také poradna. Setkala jsem se s rodiči klientů, odborníky v oblasti speciální pedagogiky a samotnými lidmi s autismem. Jejich odhodlání a spolupráce jsou inspirativní.

Děkuji za pozvání na tuto úžasnou akci místostarostovi Prahy 10 Davidu Kašparovi. Děkuji za péči o lidi trpící autismem a přeji Integračnímu centru Sasov hodně úspěchů. Jsem přesvědčena, že díky jejich práci budou mít lidé s autismem výrazně lepší příležitosti.