Pivoňka pomáhá lidem

22.03.2021
Založila jsem iniciativu Pivoňka, která má ambici pomáhat rodinám s dětmi v celém Jihočeském kraji žít lépe, a to všude tam, kde to rodiny potřebují. Zaměřuji se na rodinu v širším slova smyslu. Pomáháme, aby babičky a dědečkové nebyli sami, když na ně jejich děti buď nemají čas nebo bydlí příliš daleko od nich, dostáváme děti od počítačů a tabletů ven do přírody. Učíme je sportovat, chránit přírodu a samostatnosti. S tím souvisí i vysazování nových stromů, což je hlavně v této době velmi aktuální, kdy jsou jihočeské lesy doslova zdevastované kůrovcem a suchem. A v neposlední řadě chráníme rodiny tak, aby se do problémů nedostávaly. Mám na mysli například začleňování matek na mateřské dovolené zpět do pracovního procesu, vzdělávání nebo zohledňování zájmů zaměstnanců - rodičů v pracovním procesu. Aktuálně probíhá sbírka na pomoc azylových domů a dětského domova Žíchovec a pomáháme rovněž zvířátkům ze ZOO Na Hrádečku u Jindřichova Hradce. Nic se nás nezastaví. Ani coronavirus. Ten nám jen mění cestu.