Oslava 17. listopadu

17.11.2022

17. listopad. Datum, které nám dává naději.

V roce 1989 to byla naděje na svobodu a demokracii . V roce 2022 to je naděje, že lidskost ještě přetrvává v naší společnosti. Že jsme schopni jednat stále jako lidé, kteří mají rádi druhé, mají pro ně porozumění a dokáží rozlišit, co je správné a co je už nemorální.

Jsem si jistá že odpolední Pochod za demokracii ukáže, že nad námi nezvítězily egoismus, závist a nenávist a že cílů můžeme dosáhnout i jinak, než snahou ublížit druhým za využití různých machinací, konspiračních teorií a nepodložených praktik.

Dovolte mi, abych si závěrem vypůjčila citát Václava Havla, symbolu 17. listopadu: "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!"