O posudkové službě

25.01.2023

Lékařská posudková služba je již dlouhodobě velmi diskutované téma. Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob je nezbytné při přiznání či odebírání invalidního důchodu. Dnes jsem společně s kolegou poslancem Michaelem Ratajem diskutovala na toto téma s ústředním ředitelem Česká Správa Sociálního Zabezpečení Františkem Boháčkem. Díky Kateřino Broža ze společnosti Etincelle za dodání konkrétních příkladů z praxe. Shodli jsme se, že je třeba iniciovat změny, které povedou k větší podpoře integrace osob se zdravotním postižením na trh práce.