Nové fungování posudkových lékařů

18.11.2022

Lékařská posudková služba hraje v našem sociálním systému zásadní roli. Ať už jde o invaliditu, příspěvek na péči nebo třeba posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvků na zvláštní pomůcky. 

Na práci takzvané "LPS" tak závisí situace statisíců lidí. Jde zejména o lidi s postižením, po vážném úrazu nebo dlouhodobě nemocné. Jsou to lidi, kterým bychom jako stát měli poskytovat kvalitní a také rychle fungující služby. LPS se přitom potýká již delší dobu s řadou problémů. Jde třeba o dlouhodobý nedostatek lékařů nebo nízkou efektivitu některých procesů.

K rychlejší finanční pomoci se ale nyní nově dostanou lidé se zdravotním postižením, kteří jsou právě závislí na posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči či na kompenzační pomůcky. Novela zákona, kterou jsme v pátek schválili, reaguje totiž na zmíněný nedostatek posudkových lékařů a počítá s personálním posílením a zrychlením práce lékařské posudkové služby. Odstraní tak dlouhé a neakceptovatelné čekací lhůty.
Posudkovým lékařům totiž budou nově pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Díky možnosti elektronické komunikace se pak proces vyšetření zefektivní a navíc do posudkového procesu se nově doplní stanovení lhůty, ve které posuzovaná osoba může předložit podklady k posouzení svého zdravotního stavu. Posuzovaná osoba tak získá větší právní jistotu, že veškeré podklady dodala včas.

Proto jsme jako hnutí STAN velmi rádi, že ministerstvo tento zákon předložilo
a že jeho schválení přispěje ke zlepšení služeb pro občany.