Ministerský návrh nic neřeší. Opět.

14.04.2021

Uplynulý rok byl v oblasti vzdělávání průlomový. Online výuka přinesla nejen nové výzvy, ale bohužel prohloubila nerovnosti, které vznikaly mezi žáky v důsledku jejich rozdílného zapojení. Doposud ale neexistuje podrobně rozpracovaná strategie státu, která by měla být zacílená především na ty žáky, kteří z online výuky vypadli úplně. Ministerský návrh letních doučovacích kempů neřeší jak ohrožené žáky identifikovat ani to, kdo by je v kempech vzdělával. Stát by měl dopřát sluchu především pedagogům. Ti navrhují systematičtější přístup v podobě například konzultačních hodin v menších skupinách žáků, využití studentů posledních ročníků pedagogických fakult, či zapojení středisek volného času, která by více spolupracovala se školou. Účinnou podporou by mohly být také, pokud epidemická situace dovolí, adaptační kurzy či školy v přírodě.