Lex Ukrajina zajistí uprchlíkům lepší život

07.02.2023

Motivovat ukrajinské uprchlíky vstupovat aktivněji na trh práce a nespoléhat se pouze na pomoc státu a jeho dávkového systému . To je jeden z cílů novely zákona známého též jako Lex Ukrajina V, o které jsem informovala dnes na tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny a kterou v tomto týdnu projednáme.

Podle tohoto návrhu se změní humanitární dávka, jejíž nové nastavení bude zohledňovat celkové příjmy domácnosti, náklady na bydlení a také například výše finančních prostředků na účtech žadatelů. Zákon umožní také větší kontrolu a evidenci v oblasti zaměstnávání.

Stát tak bude mít lepší informace o pracovním uplatnění osob s dočasnou ochranou. Dojde také k omezení doby poskytování bezplatného nouzového ubytování, kdy s výjimkou zranitelných osob, bude poskytováno pouze na půl roku.