Kulatý stůl v PS

22.01.2024

Potřebují pěstouni a jejich děti doprovázející organizace nebo OSPOD? Proč ano? A jaké služby mohou čerpat? Na to vše dá jasnější odpověď kulatý stůl, který společně s Asociací Dítě a Rodina pořádám v úterý 30. ledna v Poslanecké sněmovně.

Program je následující:

10.00 hod. Představení programu a účastníků - Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková

10.15 hod. Proč pěstouni a jejich děti potřebují služby OSPOD a doprovázejících organizací - Mgr. Kateřina Martincová (vedoucí Centra náhradní rodinné péče Amalthea) Ing. Mgr. Jana Palatášová (referentka Oddělení sociálně právní ochrany dětí Chrudim)

10.45 hod. Finanční analýza nákladů na výkon pěstounské péče - Michal Němec, MBA (místopředseda výboru Asociace Dítě a Rodina a ředitel Prevent 99)

11:00 hod. Reflexe na problematiku doprovázení z pohledu zástupce MPSV - JUDr. Zuzana Zárasová (vedoucí oddělení koncepce SPOD a NRP)