Děkuji za vaše hlasy, jsou zavazující

10.10.2021

Ještě jednou děkuji moc všem za obrovskou podporu ve volbách. Dali jste mi celkem 7618 preferenčních hlasů a díky vám jsem se stala až z pátého místa poslankyní. Tato podpora je pro mě nesmírně zavazující a zároveň i důkazem, že moje práce, kterou pro lidi vykonávám, má smysl a je vidět. Pokud nevíte, tak s iniciativou Pivoňka pořádáme materiální sbírky na podporu děti z azylových domovů, organizujeme akce, při kterých se snažíme dostat děti od počítačů a tabletů na čerstvý vzduch a ke zdravému pohybu. Mám radost, že tyto aktivity lidé velmi kladně přijímají. Teď budu moci vše vykonávat z pozice poslance.

Zmínit bych chtěla spolupráci STAN s Pirátskou stranou při volební kampani. I když se do Sněmovny nedostal z Jihočeského kraje žádný kandidát. Musela jsme ocenit jak fungování expertních týmů při tvorbě programu, tak i využití komunikačních platforem nebo zapojení dobrovolníků, které bylo opravdu masivní a na naše poměry STAN nezvyklé. Náš mandát zároveň beru jako závazek. Reprezentuji teď naše společné voliče, tedy nejen voliče Starostů, ale samozřejmě i voliče Pirátů tady z jižních Čech. A z toho vyplývá jak prosazování společného programu, ke kterému jsme se zavázali, tak i další úzká spolupráce s Piráty.

V Poslanecké sněmovně se budu věnovat rodinné politice, vzdělávání a sportu a tělovýchově. Chci, aby stát více přihlížel k potřebám rodiny, například umožnil práci z domova. Naše školství neodpovídá trendům 21. století, učitelé jsou zavaleni administrativou, místo toho, aby se například vzdělávali. Žáky učení nebaví, protože se učí zastarale. Je toho hodně, co chci změnit.