Centra duševního zdraví a jejich osud

02.05.2022

Centra duševního zdraví. Jsou jich v celé České republice tři desítky. Starají se mj. o to, aby pacienti netrávili zbytečně léčbu v ústavních zařízeních, ale péče se jim dostávala v jejich přirozeném prostředí. Centra vznikla na základě reformy péče o duševní zdraví v České republice. Letos bylo jejich financování ohroženo. Koalici se podařilo najít řešení pomocí dotačního titulu ministerstva zdravotnictví. Je potřeba nyní centra ukotvit v systému tak, aby se toto již nestávalo. A to není všechno - musíme se vypořádat také s tím, že tato zařízení mají nyní dva zřizovatele - jednoho za sociální a jednoho za zdravotní oblast. Podle novely, jejíž účinnost byla díky senátorům odložena na tři roky, by měla mít ale jen jednoho. Téma, kterému se budeme věnovat v rámci Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí. O dalším postupu jsem jednala s Annou Šimonovou FOKUS Vysočina, předsedkyní Aliance center duševního zdraví.