Bude to opět jízda

18.08.2022

Bude to opět jízda. Lišov je totiž moje srdeční záležitost!! V Lišově mám své kořeny, rodinné linie mých předků jsou v lišovských matrikách zaznamenány již po staletí. V Lišově jsem před více než dvaceti lety vstoupila do komunální politiky. Tady žiji celý svůj život a vychovávám zde své syny. Bude mi ctí, pokud budu mít možnost podílet se na rozvoji města i nadále. A to, že jsem nyní na nějaký čas poslankyní, je v mnoha ohledech výhodou. Jsem ráda, že SNK Lišovsko, za které opět kandiduji, nemusí vymýšlet složitý volební program. Nemusí dávat nereálné sliby. Máme za sebou hotové projekty a úspěšně se rozvíjející a hrdé město. Lišov prostě jede! A já se na tu další jízdu opět těším.